Sídlo Karlovy Vary
Západní 1448/16, Karlovy Vary 360 01,
Út 08:30 - 13:00 14:00 - 15:30
Zavřeno 1. týden neurčeno
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Ústí nad Labem
Winstona Churchilla č.p. 1328/9
úterý 08:00 – 12:00
Zavřeno 1. týden 19.-23.7.2021
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka České Budějovice
U Trojice 2122/7, 370 04 České Budějovice
středa 07:00 – 11:00
Zavřeno 1. týden 16.-20.8. 2021
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Praha
Krátký lán 138/8, 160 00 Praha
pondělí 08:30 – 12:30
Zavřeno 1. týden neurčeno
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Kralupy nad Vltavou
Nám. J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou, 278 01,
pondělí 13:30 - 17:30
Zavřeno 1. týden neurčeno
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Brno
Bohunická 517/55, 619 00 Brno-město
středa 8:00 - 12:00
Zavřeno 1. týden neurčeno
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Pardubice
Sladkovského 67, 530 02 Pardubice
úterý 8:00 - 12:00
Zavřeno 1. 28.02. - 04.03.2022
Zavřeno 2. týden neurčeno
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno
Pobočka Ostrava
Listopadová, 295/32, Ostrava, 718 00
úterý 8:00 - 12:00
Zavřeno 1. týden 14.06.2021 - 18.06.2021
Zavřeno 2. týden 09.08.2021 - 13.08.2021
Zavřeno 3. týden neurčeno
Zavřeno 4. týden neurčeno

Insolvenční agentura v.o.s. Společnost Insolvenční agentura v.o.s. byla založena dne 6. dubna 2011, poté co získala oprávnění k provádění činnosti jako insolvenční správce dle zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jejího řešení (insolvenční zákon). Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Plzni a řeší tak určitá insolveční řízení vedená u tohoto soudu. Společnost má na starosti veškeré způsoby úpadku, kterými jsou konkurs, reorganizace, oddlužení.

Společnost vykonává funkci insolvenční správce se zvláštním povolením. Má právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100000000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.

Zpracujeme Vám insolvenční návrh:
Návrh na oddlužení fyzické osoby
Návrh na oddlužení manželů
Návrh na konkurs / reorganizaci .

Insolvenční agentura v.o.s. The company Insolvenční agentura v.o.s. was established on 6 April 2011, after having received authorization to perform actions such as insolvency trustee under the Act No. 182/2006 Coll. Act Insolvency and its resolution (Insolvency Act). The company is registered at Court Pilsen addressing a certain insolvency proceedings brought before that court. The company is in charge of all the ways insolvency, which are bankruptcy, reorganization, discharge from debts.Mgr. Rudolf Vinš
ohlášený společník tel. +420 777 800 218 (Po-Pá 09:00 - 16:00),
e-mail: vins@insolvencniagentura.cz
Martin Havlík, MSc.
ohlášený společník tel. +420 608 534 686 (Po-Pá 09:00 - 16:00),
e-mail: havlik@insolvencniagentura.cz

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 291 15 540
sídlo Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, e-mail: info@insolvencniagentura.cz
zapsaná u Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 28541
ID datové schránky: s46z2p8, bank.účet: ČSOB a.s. 246 762 865 / 0300

© copyright 2011-2016 Insolvenční agentura v.o.s.>